FAQ

Hoeveel parkeerplekken worden er gerealiseerd?
Hoe voorkomt JeeGee Vastgoed dat het parkeerterrein verzakt?
Waarom gaan de kosten van de parkeerplekken omhoog?
Hoe voorkomt JeeGee Vastgoed oneigenlijk gebruik van parkeerplekken als een plek gehuurd of gekocht wordt?
Hoe wordt duidelijk wie welke parkeerplek huurt of in eigendom heeft?
Kan JeeGee Vastgoed aangeven welke verdeling van de parkeerplekken voor bewoners wordt toegepast?
Zijn er voldoende parkeerplekken voor bewoners op het maaiveld?
Wat is het aandeel parkeerplekken voor bezoekers van bewoners? Het is voor bewoners van belang dat hun bezoekers kunnen parkeren.
Is het mogelijk om twee inritten naar de parkeergarage te maken?
Wat is de hoogte van de parkeergarage? Kunnen er bestelbussen in?
Kan de ondergrondse garage niet groter worden gemaakt dan nu beoogd?
Hoe is de afsluiting van de garage geregeld?
Is het mogelijk om de nieuwbouw appartementen dichter naar de Baambrugse Zuwe te plaatsen?
Hoe is de privacy van direct omwonenden geregeld?
Is het mogelijk dat JeeGee Vastgoed voor de recreatiewoningen ook een upgrade verzorgd?
Gaat JeeGee Vastgoed de botenloodsen nog verfraaien? Is het mogelijk om de botenloodsen uniform te maken zodat er geen onderscheid meer is in klein en groot?
Kunnen eigenaren zelf botenloodsen opknappen/upgraden? Bijvoorbeeld een verdieping erop bouwen. Waar lopen zij dan tegenaan?
Als omwonenden interesse hebben in een nieuwbouw appartement, hebben zij dan voorrang ten opzichte van niet-omwonenden?
Welke overlast kunnen bewoners tijdens de bouw verwachten? Bij voorkeur start de bouw in de winter i.v.m. minder parkeerdruk. In de zomer is het niet te doen, zelfs niet met een slechte zomer als afgelopen jaar.
Hoe voorkomt JeeGee Vastgoed overlast van de bouwwerkzaamheden?
Waar kunnen bewoners parkeren tijdens de bouw? Het is niet acceptabel als Duikeiland 4 wordt aangewezen of dat bewoners het maar moeten uitzoeken op de Vinkenkade op basis van beschikbaarheid.
Wanneer start de bouw / voorbereidingen? Hoe zien jullie de planning van de bouw als alles doorgaat?