Over

Wie is de initiatiefnemer?

De herontwikkeling van het Plashoeve-terrein is een initiatief van JeeGee Vastgoed. De kans voor een nieuwe inrichting wordt niet alleen door JeeGee Vastgoed gezien. Ook omwonenden hebben behoefte aan een herinrichting van het terrein. Het huidige terrein is verouderd en past niet bij de allure van de Baambrugse Zuwe.

‘Waterfront Vinkeveen: schitterend aan het water van de Vinkeveense Plassen.’

De randvoorwaarden van het nieuwe ontwerp

Het ontwerp voor het Waterfront Vinkeveen ontwikkelen wij op basis van de inbreng en ideeën van omwonenden en andere geïnteresseerden. Er zijn echter bepaalde randvoorwaarden waar wij rekening mee moeten houden in het toekomstige ontwerp.

  1. De gevel van café-restaurant de Plashoeve is monumentaal (gemeentelijk monument). Indien mogelijk handhaven wij deze gevel of brengen de architectuur in lijn met de bestaande gevel. Eventuele verplaatsing van de geval van De Plashoeve wordt onderzocht.
  2. De huidige jachthaven met bijbehorende boothuizen blijven bestaan. Het is nog onduidelijk of de jachthaven de commerciële functie behoudt.
  3. Er wordt gevarieerd gebouwd passend bij de waterrijke omgeving.
  4. Er komt een goede afvaloplossing voor de toekomstige én huidige bewoners.
  5. Er komt een goede parkeeroplossing voor de toekomstige én huidige bewoners.
  6. Het verkeer van en naar het nieuwbouwproject wordt goed aangesloten op de bestaande verkeersstructuur.
  7. Het project Waterfront Vinkeveen wordt duurzaam. De wooneenheden worden in ieder geval gasloos en voorzien van zonnepanelen. Ook worden er maatregelen getroffen voor het tegengaan van hittestress en wateroverlast.
  8. De terreinen worden gesaneerd en het bestaande asbest wordt verwijderd.
  9. De voorkeur van gemeente De Ronde Venen is om op de locatie 30% van het aantal te realiseren wooneenheden in de sociale huursector te bouwen.
  10. Het plan moet uiteraard onder aan de streep voor de projectontwikkelaar rendabel zijn.

Johan Zijtveld
JeeGee Vastgoed

Aan het woord: Johan Zijtveld, JeeGee Vastgoed

JeeGee Vastgoed ontwikkelt als regionale projectontwikkelaar kleinere en grotere projecten. De regio’s Gooi- en Vechtstreek en het Plassengebied kennen vele mooie plekken die een invulling verdienen die passen bij de omgeving. Zo ook bij dit nieuwbouwproject. Een iconisch terrein gelegen aan de Vinkeveense Plassen vraagt om een invulling die alleen met de beste partners kan worden gerealiseerd. Met het architectenbureau Mulleners + Mulleners uit Haarlem, in nauwe samenwerking met landschapsarchitectenbureau Hollandschap uit Moerkapelle, wordt een invulling voor het terrein getekend die past bij deze tijd; een prachtige omgeving om te wonen en recreëren.