195 woorden
1 minuut leestijd

In gesprek met gemeente over ontwerpbestemmingsplan

In de nieuwsupdate van juli jl. informeerden wij u dat de gemeente De Ronde Venen werkte aan een inhoudelijke reactie op het ingediende ontwerpbestemmingsplan. Inmiddels heeft de gemeente gereageerd op het plan voor de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein. Dit heeft enige tijd in beslag genomen, onder andere door de vorming van een nieuw college.

Na een interne toetsing, vraagt de gemeente de initiatiefnemer om extra aandacht te hebben voor de volgende drie punten:

  • stedenbouwkundige onderbouwing voor het plan, waaruit nadrukkelijk de ruimtelijke kwaliteitswinst blijkt;
  • onderbouwing van de beoogde oplossing voor het gemeentelijk monument De Plashoeve;
  • sociale woningbouw in project Waterfront Vinkeveen.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt opnieuw aan de gemeente voorgelegd.

Het projectteam gaat binnenkort in gesprek met ambtenaren van verschillende disciplines, om te verkennen op welke manier het plan tegemoet kan komen aan de uitgangspunten van de gemeente. Na deze gesprekken zal pas duidelijk zijn welke vervolgstappen er op korte termijn gezet kunnen worden en welke planning daarbij past. Het streven is om het ontwerpbestemmingsplan voor eind 2022 in procedure te brengen.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u naar aanleiding van dit procesbericht nog vragen en/of opmerkingen? Geef deze dan gerust aan ons door via het e-mailadres: info@waterfrontvinkeveen.nl.

Nieuwsoverzicht