309 woorden
2 minuten leestijd

Participatietraject afgerond!

Eind februari deelde JeeGee Vastgoed het uitgewerkte scenario D voor de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein met de omgeving. Alle belanghebbenden kregen gelegenheid om, via e-mail of het reactieformulier op de projectwebsite, een reactie op dit uitgewerkte scenario te geven.

De feedback die het projectteam vanuit de omgeving heeft ontvangen, leidt niet tot veranderingen in het uitgewerkte scenario D. Daardoor bleek het plan voor de herontwikkeling voldoende gereed voor het indienen van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente De Ronde Venen. Het participatietraject om te komen tot een passend plan voor de herontwikkeling, een proces waarin de afgelopen maanden veel tijd en energie is gestoken, is hiermee afgerond. Uiteraard blijft het projectteam de belanghebbenden/(direct) omwonenden informeren over de voortgang van de herontwikkeling. Niet alleen in de besluitvormingsfase, maar ook in de uitvoeringsfase. Ook wil het projectteam tijdens de verdere (veelal technische) uitwerking van het plan voor de herontwikkeling in gesprek blijven met de woordvoerders die de verschillende bewonersgroepen vertegenwoordigen.

De initiatiefnemer JeeGee Vastgoed en de projectpartners blikken terug op een intensief en vruchtbaar participatietraject en bedanken belanghebbenden voor hun inbreng. De betrokkenheid vanuit de omgeving bij de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein is groot. Wij concluderen dat omwonenden de mogelijkheid om actief mee te denken over de herontwikkeling volop hebben benut. Met de vertegenwoordigers van de bewonersgroepen zijn op meerdere momenten constructieve en positieve gesprekken gevoerd. Uiteraard zijn er gedurende het proces ook zorgen geuit. Gezamenlijk is gezocht naar passende oplossingen. JeeGee Vastgoed verwacht met het ontwerpbestemmingsplan dan ook tegemoet te komen aan zorgen, wensen en behoeften van omwonenden. Het is nu aan de gemeente om het ingediende ontwerpbestemmingsplan te beoordelen.

Binnenkort verschijnt nieuwsbrief nummer 4 waarin wij de omgeving informeren over de ontvangen feedback, de inhoud van het ingediende ontwerpbestemmingsplan en het vervolgproces. Mocht u nog vragen hebben, stel deze gerust via info@waterfrontvinkeveen.nl of vul het reactieformulier op deze website in.

Nieuwsoverzicht