157 woorden
1 minuut leestijd

Uitgewerkt scenario D gereed

JeeGee Vastgoed werkt aan een plan voor de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein. Omwonenden dachten eind 2021 mee over verschillende scenario’s voor de nieuwe invulling van dit terrein. Eén scenario voor de beoogde herontwikkeling is vervolgens verder uitgewerkt. Dit is het zogenaamde scenario D, waarop de omgeving voor 10 januari jl. kon reageren.

Uiteindelijk is dat scenario, mede op basis van feedback vanuit bewoners en meerdere overleggen met woordvoerders van de verschillende bewonersgroepen, stapsgewijs verder uitgewerkt. JeeGee Vastgoed verwacht met dit scenario tegemoet te komen aan zorgen, wensen en behoeften van omwonenden. Met trots presenteren wij u dit uitgewerkte scenario D: www.waterfrontvinkeveen.nl/uitgewerkt-scenario-d.

Voordat het ontwerp bestemmingsplan wordt ingediend bij gemeente De Ronde Venen, krijgt de omgeving nog een keer de mogelijkheid om een reactie te geven op het uitgewerkt scenario. Uw opmerkingen en suggesties kunt u doorgeven tot en met zondag 6 maart aanstaande. Stuur een e-mail naar: info@waterfrontvinkeveen.nl of gebruik hiervoor het reactieformulier op onze website: www.waterfrontvinkeveen.nl/contact.

Nieuwsoverzicht