229 woorden
1 minuut leestijd

Vierde nieuwsbrief: ontwerpbestemmingsplan Waterfront Vinkeveen ingediend

De vierde nieuwsbrief over de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein in Vinkeveen is uit! In deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over het verloop van een intensief en vruchtbaar participatieproces om te komen tot een passend plan voor de herontwikkeling.

Het afgelopen half jaar ging JeeGee Vastgoed in dialoog met de omgeving om helderheid te krijgen wat er leeft rondom het Plashoeve-terrein. Door middel van werkateliers voor omwonenden en eigenaren van botenloodsen en overleggen met vertegenwoordigers van bewoners, konden de wensen en behoeften kenbaar gemaakt worden. JeeGee Vastgoed heeft de omgeving na de werkateliers nog tweemaal gelegenheid gegeven om feedback te geven op de verder uitgewerkte plannen. Eind maart 2022 concludeerde JeeGee Vastgoed dat het uitgewerkte scenario voldoende gereed was voor het indienen van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente De Ronde Venen. Het participatietraject, om te komen tot een passend plan voor de herontwikkeling, is hiermee afgerond.

De betrokkenheid vanuit de omgeving is groot en met name direct omwonenden dachten actief mee. Het projectteam bedankt eenieder voor de inbreng en verwacht met het ingediende ontwerpbestemmingsplan tegemoet te komen aan zorgen, wensen en behoeften van omwonenden. Het is nu aan de gemeente om dit ontwerpbestemmingsplan te beoordelen en te bepalen of de ingediende aanvraag uiteindelijk in procedure kan.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen? Stuur deze naar info@waterfrontvinkeveen.nl.

Volg Waterfront Vinkeveen via Facebook!

Nieuwsoverzicht