284 woorden
2 minuten leestijd

Vijfde nieuwsbrief: ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling Plashoeve-terrein ter inzage

Onlangs bereikte JeeGee Vastgoed overeenstemming met de gemeente over aanpassingen in het plan voor de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein in Vinkeveen. Dat betekent dat het ontwerpbestemmingsplan met enkele aanpassingen opnieuw is ingediend bij de gemeente De Ronde Venen. Op 19 december jl. heeft het college van B&W besloten dat het ontwerpbestemmingsplan vanaf zaterdag 30 december ter inzage ligt. In de vijfde nieuwsbrief praten wij u bij over het ingediende aangepaste ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van gesprekken met de gemeente De Ronde Venen.

Aanpassingen naar aanleiding van gesprekken met de gemeente
Verschillende gesprekken met de gemeente hebben geleid tot aanpassingen in de stedenbouwkundige uitwerking van het plan, er is onder andere meer groen opgenomen in het plan. Ook is bepaald dat het gemeentelijk monument behouden moet blijven en dat heeft ertoe geleid dat Coup B.V., een bedrijf gespecialiseerd in het herbestemmen en instandhouden van monumentaal vastgoed, De Plashoeve overneemt. Tevens zijn JeeGee Vastgoed en de gemeente een afkoopsom overeengekomen voor afdracht aan het vereveningsfonds van de gemeente De Ronde Venen, omdat er geen sociale woningbouw in het plan is opgenomen.
Naar aanleiding van de door de gemeente gewenste aanpassingen, besloot JeeGee Vastgoed daarnaast de horeca uit het plan te halen. In plaats daarvan komen er twee luxe nieuwbouwappartementen bij.

Vervolgproces
Gedurende de formele inspraakperiode kan de omgeving eventuele zienswijzen bij de gemeente kenbaar maken. Na deze periode wordt het plan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat vervolgens een omgevingsvergunning kan worden verleend. Na afgifte van deze vergunning kan de verkoop en de realisatie van het project starten.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u naar aanleiding van deze procesbericht nog vragen en/of opmerkingen? Geef deze dan gerust aan ons door via het e-mailadres: info@waterfrontvinkeveen.nl.

Volg Waterfront Vinkeveen via Facebook!

Nieuwsoverzicht