249 woorden
1 minuut leestijd

Voortgang participatietraject

In de periode van 1 t/m 9 november jl. organiseerde het projectteam Waterfront Vinkeveen vier werkateliers over een nieuwe invulling van het Plashoeve-terrein. Naar aanleiding van deze atelierbijeenkomsten werkt het projectteam de komende weken een nieuw scenario voor de herontwikkeling uit. De opbrengsten van de gesprekken met omwonenden en boothuiseigenaren krijgen een plek in deze verdere uitwerking van een plan voor herontwikkeling van het Plashoeve-terrein.

Eerder waren wij van plan om het nieuwe scenario op 1 december a.s. tijdens een buurtbrede bijeenkomst te presenteren. Wij constateren echter dat het in de huidige coronasituatie helaas niet verantwoord is om met een grote groep mensen bijeen te komen. Dat leidt ertoe dat wij, mede naar aanleiding van de recente coronamaatregelen, hebben besloten om geen buurtbrede bijeenkomst te organiseren op 1 december a.s.

Binnenkort delen wij via deze website de voortgang van het participatietraject en de globale opbrengsten van de werkateliers. Ook over nieuwe uitwerkingen van de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein informeren wij u via deze website. Het is daarna mogelijk om uw reactie op de plannen (via een reactieformulier op de website) met het projectteam te delen. Wij gaan in de tussentijd ook in overleg met de woordvoerders van de verschillende bewonersgroepen.
Medio januari 2022 verwachten wij, na verwerking van de reacties uit de omgeving, een definitief scenario te kunnen presenteren.

Het projectteam vindt de gewijzigde vervolgaanpak in de huidige coronasituatie meer verantwoord, wij rekenen op uw begrip hiervoor.
Mocht u nog vragen hebben, stel deze gerust via info@waterfrontvinkeveen.nl of vul het reactieformulier op deze website in.

Nieuwsoverzicht