214 woorden
1 minuut leestijd

Waterfront Vinkeveen: derde nieuwsbrief

De derde nieuwsbrief over de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein in Vinkeveen is uit!
In deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over de reactie van de gemeente op het principeverzoek en het vervolg op de verkennende gesprekken met de omgeving.

Principeverzoek
Net voor de zomer dienden we een principeverzoek in bij de gemeente De Ronde Venen. Met dit principeverzoek wilden we aan de hand van een eerste schets de gemeentelijke en provinciale beleidskaders inzichtelijk krijgen. Dit om te voorkomen dat wij uitgebreid met de omgeving in gesprek zijn over plannen die niet stroken met de geldende beleidskaders.

De gemeente heeft aangegeven het principeverzoek niet in behandeling te nemen, en eerst het participatieproces met de omgeving af te wachten. Dat betekent dat wij eerder dan verwacht het gesprek met de omgeving vervolgen en samen op zoek gaan naar de beste oplossingen voor het Plashoeve-terrein.

Vervolg participatie
Vanaf begin november organiseren we vier werkateliers, waarvoor direct omwonenden en boothuiseigenaren een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Begin december is er een afsluitende buurtbrede bijeenkomst. Dan verwacht initiatiefnemer JeeGee Vastgoed een voorlopig ontwerp voor het Plashoeve-terrein te presenteren, dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de omgeving.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen? Stuur deze naar: info@waterfrontvinkeveen.nl.

Volg Waterfront Vinkeveen via Facebook!

Nieuwsoverzicht