Uitgewerkt scenario D

JeeGee Vastgoed werkte de afgelopen periode het eerdere gepresenteerde scenario D, voor de herontwikkeling van het Plashoeve-terrein, verder uit. In deze uitwerking zijn veel door omwonenden aangebrachte oplossingsrichtingen verwerkt. Met dit scenario verwachten wij dan ook tegemoet te komen aan wensen, behoeften en zorgen van omwonenden.

De beoogde herontwikkeling betekent een kwaliteitsimpuls voor het Plashoeve-terrein, biedt meer parkeerzekerheid voor bewoners en hun bezoek, en leidt naar verwachting tot waardevermeerdering van alle omringende woonunits. Tegelijkertijd is het onvermijdelijk dat bewoners op het Plashoeve-terrein in de toekomst gebruik maken van een afgesloten parkeervoorziening. Zij huren of kopen (of maken gebruik van een huurkoopconstructie voor) een eigen parkeerplek. Bewoners die in de toekomst niet willen of kunnen kiezen voor betaald parkeren achter een slagboom, zijn dan aangewezen op openbare parkeerplaatsen in de omgeving. JeeGee Vastgoed voert gesprekken met de gemeente om een passende oplossing te vinden voor openbaar parkeren in de nabije omgeving.

Bekijk hier het uitgewerkte scenario D met toelichting.

Bekijk hier een overzicht met vragen en antwoorden over plan Waterfront Vinkeveen.