188 woorden
1 minuut leestijd

Opbrengsten werkateliers en aangescherpt scenario

Op 1, 3, 4 of 9 november jl. organiseerde JeeGee Vastgoed werkateliers om met omwonenden en eigenaren van de botenloodsen in een kleinschalige setting van gedachten te wisselen over een mogelijke nieuwe invulling van het Plashoeve-terrein. De aanwezigen kregen gelegenheid om te reageren op verschillende scenario’s voor herontwikkeling van het terrein. Veel belanghebbenden zijn ingegaan op de uitnodiging om mee te denken en mee te praten.

Op basis van de inbreng van omwonenden en eigenaren van botenloodsen werkte JeeGee Vastgoed de plannen voor herontwikkeling verder uit in de vorm van een aangescherpt scenario. Een impressie van de werkateliers en het aangescherpte scenario kunt u op deze website lezen: www.waterfrontvinkeveen.nl/denk-mee.

Belanghebbenden hebben tot uiterlijk 10 januari 2022 de gelegenheid om hierop te reageren. Heeft u vragen of wilt u een reactie geven op dit scenario, dan kunt u uw reactie met ons delen via het reactieformulier op de website of via info@waterfrontvinkeveen.nl. De inbreng die wij op 10 januari hebben ontvangen, wordt meegenomen in een verdere uitwerking van het plan voor de herontwikkeling. In de loop van januari 2022 verwacht JeeGee Vastgoed een verder uitgewerkt scenario te kunnen presenteren.

Nieuwsoverzicht